@PETUSH

October 19, 2014 | Comments: 1
Hi guys! Here is the newest (and somehow really colourful) insta-recap. Don't forget to follow me on instagram and twitter to get regular photo and thought "updates".

1. Thursday was awesome, but tiring - even my contacts gave up and I had to drive home wearing my glasses.
2. elevator selfies
3. a wanna be slovakian fashion blogger
4. dbnbs
5. good guys and bad girls
6. on our way to Prievidza on Thursday

7. heeeey
8. good ol' times
9. mono
10. <3
11. hashtag fashion week
12. <3

Ahojte! Mám pre vás nový (a akýsi farebný) insta-recap. Nezabudnite ma followovať na instagrame a twitteri, ak chcete pravidelné foto a myšlienkové "update-y".

1. Štvrtok bol skvelý, ale únavný - aj moje šošovky sa vzdali, tak som musela cestu naspäť odšoférovať v okuliaroch.
2. výťahové selfies - keď jezdíme my
3. wanna-be slovenská fashion blogerka
4. dbnbs
5. dobrí chlapci a zlé dievčatá
6. na ceste do Prievidze - štvrtok

7. čauky
8. staré dobré časy
9. mono
10. <3
11. hashtag fashion week
12. <3

Love, Petush
facebook twitter instagram tumblr bloglovin youtube

CASUAL MONOCHROME | OUTFIT POST

October 12, 2014 | Comments: 15

Finally! Finally a day when I could just turn off and forget about my daily stressful city life just for a little while. I have been at my grandmas with my dad. And because I was relaxed and didn't look absolutely insane (as I do almost every day since I have been so incredibly busy), I decided to take pictures of my simple monochrome casual outfit. I hope you like this one - and I hope that I will finally be able to take some more outfit pictures now that the weather is really nice and warm again. 

Konečne! Konečne deň, kedy som mohla vypnúť a zabudnúť na svoj každodenný stresujúci mestský život, aspoň na chvíľku. Bola som u babičky, spolu s otcom. A keďže som si konečne oddýchla a nevyzerala som ako totálny šialenec (ako vyzerám takmer každý deň odkedy som tak zaneprázdnená), rozhodla som sa nafotiť môj jednoduchý pohodlný bežný monochrom-outfit. Snáď sa vám bude páčiť - a snáď budem schopná fotiť trochu viac, keď už máme znovu pekné počasie a teplo. 

Love, Petush
facebook twitter instagram tumblr bloglovin youtube


WHAT I AM WEARING // ČO MÁM NA SEBE
Jacket: Used to be my mom's
Dress: New Look 
Shoes: Nike

ACCESSORIES // DOPLNKY
Sunglasses: ?
Necklace: H&M
Backpack: Carpisa
Watch: Asos
Lipstick: Essence


GOOD BOYS AND BAD GIRLS

October 11, 2014 | Comments: 2IN LOVE WITH BLANKET WRAPS

October 6, 2014 | Comments: 4
Hi guys! Even though the weather is pretty nice right now, the mornings and evenings are really cold. And because I get up at 5:40 every morning and leave the house at 6:30, warm clothing is much needed. 

I was never a fan of blanket wraps, but I kind of fell in love with them over the last couple of weeks. I have one, a black and white aztec print (outfit post here) and I need more ASAP! Here are a couple of my favourite choices - all from New Look. And below, you can see that I chose one and made an example-outfit combo. U like? 

Ahojte! Aj napriek tomu, že počasie je momentálne dosť v pohode, rána a večery sú fakt chladné. A vzhľadom na to, že každé ráno vstávam 5:40 a odchádzam z domu 6:30, teplé oblečenie je fakt potrebné. 

Nikdy som nebola fanúšikom blanket wrapov, ale za posledných pár týždňov som si ich neskutočne zamilovala. Mám zatiaľ len jeden, čiernobiely z aztéckym vzorom (outfit postu tu) a potrebujem ich viac ASAP! Tu je môj výber z New Looku. A dole nájdete príklad toho, ako by som jeden z týchto wrapov skombinovala. Páči sa? 

1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

HOW TO COMBINE:

Love, Petush
facebook twitter instagram tumblr bloglovin youtube

PETUSH @INSTAGRAM

October 5, 2014 | Comments: 1

FALL FAVORITES - LIPSTICKS AND NAILPOLISHES

September 27, 2014 | Comments: 3

Hi guys! I used to hate fall. But I have learned to love it. September symbolises new beginnings for me. And when it comes to fashion, everything changes. And I love it. As soon as the weather changes, my preferences when it comes to fashion any beauty change. Here is my favourite selection of lipsticks and nail polishes for the fall. 

Ahojte! Kedysi som nenávidela jeseň, ale naučila som sa ju milovať. September pre mňa symbolizuje nové začiatky. A čo sa týka módy, tiež sa všetko mení. A to na tom zbožňujem. Akonáhle sa zmení počasie, aj môj výber módy a beauty produktov sa mení. Tu je výber mojich obľúbených rúžov a lakov na nechty na jeseň. 

NAILPOLISHES 

I love darker colours in the fall, but I also don't want to stop wearing my all-time favourite nail polishes. Thats why I always change it up between the dark colours and mostly white, or grey shades. If you are wondering why there are two white ones on the picture, its because I use the one on the left the most, but I had to get the one on the right recently because I couldn't find the other one anywhere. 

Na jeseň milujem tmavšie farby, ale neviem sa vzdať ani mojich bledých all-time favorite lakov. Preto stále obmieňam tie tmavšie s najmä bielymi a šedými odtieňmi. Ak sa čudujete prečo sú na fotke dva biele, tak je to preto, že ten čo je vľavo je najlepší aký poznám, ale naposledy som ho nenašla a musela som si kúpiť ten, čo je napravo. 

Here are links to all of them: 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

 COMBINATIONS

Now, these are my favourite lipstick-nailpolish combinations. I really love having the same colour on my lips and nails, but for example with the pastel blue one, I always wear the bright red/orange-ish lipstick, because I love the contrast. 

No, toto sú moje obľúbené kombinácie rúžov a lakov. Najviac mi vyhovuje keď mám rovnakú farbu na nechtoch aj na perách, ale napráklad ten pastelovo modrý lak rada kombinujem s bledočerveným/oranžovým rpžom, pretože milujem ich kontrast. 

 LIPSTICKS

Now onto the lipsticks - as you can see, I stick with red tones in the fall - with the exception of the purple one, which is one of my all-time favourites. Oh and the peachy one (it is the one on the far right, even though it looks red on this picture) is not really fall-like, but I love it so much I just can't stop wearing it. Here are the links and the "swatches" are below: 1 || 2 || 3 || 4 || 5

A teraz k rúžom - ako môžete vidieť, na jeseň sa držím červených odtieňov - s výnimkou toho fialového, ktorý patrí do mojich all-time favorites. A samozrejme ten broskyňový (to je ten úplne napravo, aj keď na obrázku vyzerá červeno) tiež nie je veľmi jesenný, ale zbožňujem ho asi najviac, takže ho odmietam prestať nosiť. Hore sú linky a "swatches" nájdete dole. 

SWATCHES


Love, Petush
facebook twitter instagram tumblr bloglovin youtube

HEY THERE

September 18, 2014 | Comments: 1

Hi guys! Just wanted to update you on what has been going on in my life these past couple of days. I am working full time, the DBNBS EP is almost done, so there is loads to do about it still, eS just came in today and I am sick. Well, not exactly. I feel like crap the last couple of days, have a sore throat and I just feel like I need sleep. Loads of it. Hopefully I will be able to get a real rest during the weekend. Thanks for visiting my blog guys, even though it is not very active right now. I love you so much! 

Ahojte! Len som vám chcela dať mini-update o tom, čo sa deje/dialo v mojom živote. Pracujem full time, DBNBS EPčko je skoro hotové, takže sa robia posledné veci a nie je ich málo, eS dnes prišla z do BA a som chorá. No, teda, nie úplne. Len sa posledné dni cítim úplne hrozne, bolí ma hrdlo, mám zapchatý nos a potrebujem si proste už konečne poriadne pospať. Snáď sa mi to podarí aspoň cez víkend, lebo ten minulý bol totálny fail. Ďakujem že chodíte na blog aj napriek tomu, že momentálne trochu menej pridávam, ste najlepší a zbožňujem vás najviac! 

Love, Petush
facebook twitter instagram tumblr bloglovin youtube