21. - 23.12.12

December 25, 2012
Here are some pictures from the amazing weekend I had. Unfortunately, I forgot my Canon EOS battery charger at home in Berlin, so I was only able to take pictures with my iPad .. 

bored and still frozen after having to pose half-naked at a video shoot. for 20/30 minutes. 

znudená a stále zamrznutá, pretože som musela pózovať polonahá na videoshoote, dokopy tak 20/30 minút. 

I just had to buy this one. Vec is one of my favorite rappers here in Slovakia - and he reminds me of my dad. Actually, he told me he was my dad at a party once, hahaha. 

Proste som si ho musela kúpiť. Vec je jedným z mojich najobľúbenejších raperov - a okrem toho mi pripomína môjho otca. Vlastne mi raz povedal, že on je môj otec, hahaha. 

On the way from Bratislava - energy level HIGH. // On our way back - I am still surprised I had the energy to press my lips together ;D

Na ceste z Blavy - level energie vysoký. // Na ceste naspäť - Ešte stále som prekvapená, že som mala vôbec energiu našpúliť pery. 

It wouldn't be me, if I wouldn't have taken pictures of soups. First one was in Ružomberok, in one of my favorite restaurants of all time: red bean soup with chili peppers. mmmmmm yum! The second one - my favorite kind of soup, tomato. In Zvolen. Yum! But not as good as the bean-one. 

Nebola by som to ja, keby som neodfotila nejaké tie polievky. Prvá bola v Ružomberku, v jednej z mojich najobľúbenejších reštaurácii ever (ak sa niekedy dostanete do Ružomberka a máte radi pikantné a mexické jedlo, mali by ste zájsť do reštiky "Koloseum"): polievka z červených fazúľ s chili papričkami. mmmmm ňamňamňam! A druhá je zas môj obľúbený druh polievky - paradajková. Yum! Ale táto nebola až tak dobrá ako fazulová. Vo Zvolene v Poľane. 

2 comments :

Anything to say about this post/my blog? Let me know! You know comments make me happy ♥