SLOVAKIA

February 26, 2013
 The train ticket is bought and I am all ready to spend the next weekend in Slovakia. I don't usually go there for such periods of time, but this time is special - one of my best friends is having a CD release party, which is also going to be the first official concert of my slovakian crew, DBNBS. Plus, my favorite rappers Moja Reč are playing a concert on that evening too. I can't wait!

Lístok na vlak konečne kúpený, som ready stráviť tento víkend na Slovensku. Síce nemám vo zvyku tam chodiť na tak krátky čas, tento krát je special - Uwe, jeden z mojich najlepších fellaz (haha) bude krstiť CD a zároveň to bude prvý oficiálny koncert DBNBS. Zároveň budú na akcii hrať MR, takže sa neviem dočkať! 

 Some pictures from one of the last MR concerts I went to // Pár fotiek z jednoho z posledných koncertov MR na ktorom som bola
No comments :

Post a Comment

Anything to say about this post/my blog? Let me know! You know comments make me happy ♥